Biuro Obsługi Mieszkańców - Piotrków Trybunalski - Stanowiska ds. praw jazdy
A A A
  • W związku z absencją chorobową pracowników Biuro Obsługi Mieszkańców informuje, że stanowisko ds. meldunkowych we wrześniu obsługuje klientów od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.30. Za utrudnienia Przepraszamy.
  • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Szczegółowe informacje znajdziesz TUTAJ
  • UWAGA !!! Wydłużenie terminu na zgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu oraz na rejestrację pojazdu sprowadzonego z UE. Szczegółowe informacje TUTAJ

  • Architektura i Budownictwo: podanie złożymy e-mailem. Szczegółowe informacje znajdziesz TUTAJ
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 2 =

Stanowiska ds. praw jazdy

Dodano: środa, 18 kwiecień 2012

AdresUrząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
ul. Szkolna 28 (wejście B), kolejka "A"

Telefon


Tel. (44) 732 18 13; 732 18 21


CZYNNE:


poniedziałek - piątek 8.00-17.00.


Informacje dotyczące załatwianych spraw:
Uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi,
Międzynarodowe prawa jazdy,
Wtórniki uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi,
Wymiana wojskowego dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami,
Wymiana zagranicznego prawa jazdy na polskie,
Wymiana prawa jazdy na nowej generacji,
Zwrot zatrzymanego prawa jazdy,
Przywrócenie cofniętych uprawnień,
Wydanie prawa jazdy po cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi,
Wydanie prawa jazdy przed upływem orzeczonej kary zakazu prowadzenia pojazdów,
Przekazanie akt kierowcy po egzaminie negatywnym do wskazanego Ośrodka Ruchu Drogowego,
Wydawanie zaświadczeń oraz uwierzytelnionych odpisów z akt ewidencyjnych Referatu Komunikacji.


Lista realizowanych procedur ePUAP
Wymiana prawa jazdy w związku z dokonaniem wpisu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego TAK
Wydanie prawa jazdy przed upływem orzeczonej kary zakazu prowadzenia pojazdów ( za pośrednictwem jednostki, która je wydała za granicą - dotyczy osób zamieszkałych poza granicami RP. TAK
Przywrócenie cofniętych uprawnień. TAK
Wymiana wojskowego dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami. TAK
Wydanie uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi. TAK
Międzynarodowe prawo jazdy. TAK
Wymiana zagranicznego prawa jazdy na polskie. TAK
Zwrot zatrzymanego prawa jazdy. TAK
Wymiana prawa jazdy na nowej generacji. TAK
Wydanie prawa jazdy z powodu: utraty dokumentu, zniszczenia, upływu terminu ważności dokumentu, zmiany nazwiska lub adresu TAK
Zezwolenie do kierowania pojazdem uprzywilejowanym/przewożącym wartości pieniężne. NIE
Wymiana/przedłużenie ważności legitymacji instruktora nauki jazdy. NIE
Wymiana prawa jazdy w związku z dokonaniem wpisu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego NIE
Wydawanie zaświadczeń oraz uwierzytelnionych odpisów z akt ewidencyjnych Referat Komunikacji. NIE
Przekazanie akt kierowcy po egzaminie negatywnym do wskazanego ośrodka ruchu drogowego. NIE
Przywrócenie cofniętych uprawnień. NIE
Wymiana wojskowego dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami. NIE
Wydanie uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi. NIE
Zwrot zatrzymanego prawa jazdy NIE
Wydanie prawa jazdy przed upływem orzeczonej kary zakazu prowadzenia pojazdów ( za pośrednictwem jednostki, która je wydała za granicą - dotyczy osób zamieszkałych poza granicami RP. NIE
Wymiana zagranicznego prawa jazdy na polskie. NIE
Międzynarodowe prawo jazdy. NIE
Wymiana prawa jazdy na nowej generacji. NIE
Wydanie prawa jazdy z powodu: utraty dokumentu, zniszczenia, upływu terminu ważności dokumentu, zmiany nazwiska lub adresu. NIE


                 Zarezerwuj termin obsługi do stanowiska